Lemin historia

Lemiin ja lemiläisiin liittyviä mielleyhtymiä ovat muun muassa särä, neliääninen virrenveisuu, punainen peruna, murre ja aikavuus. " Ei siun piä hätäilemän " on lemiläisten 11. käsky, minkä mukaan Lemillä on eletty. 

 

Lemin kappeli perustettiin vuonna 1688, ja seurakunta itsenäistyi vuonna 1807.

 

Pitäjä oli toisaalta valtaväylien tuntumassa, toisaalta hieman syrjässä. Sijaintia luonnehtii tunnetuin lemiläissanonta " Lemi eteält, iso kive takoa ". 

Sitä on tämän Lemin ja lemiläisyyden muodostumista, kehitystä ja erityispiirteitä pohtivan paikallishistorian otsikossa muutettu yleiskielelle. Isoja kiviä on Lemillä useita, mutta sanonnan Iso kivi on Sairalan kylässä.